Pomigacze Kontakt

Witamy w

MAJĄTKU HOWIENY

A.D. 2007

MASZ PYTANIA?

 

Rezerwacje stolików w Restauracji:

Telefon: +48 600 012 347

* Dnia 12.04.2020r. (Niedziela Wielkanocna) oraz 13.04.2020r. (Lany Poniedziałek) Restauracja jest nieczynna z powodu rezerwacji wszystkich sal.

 

Organizacja imprez:

Telefon: +48 600 012 348

Email: biuro@majatek-howieny.pl

  •  W celu umówienia się na spotkanie bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Organizacja przyjęć w Stodole Howieńskiej:

Telefon: +48 600 012 348

Email: biuro@majatek-howieny.pl

  •  W celu umówienia się na spotkanie bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Wycieczki szkolne:

Telefon: +48 512 311 318

Email: wycieczki@majatek-howieny.pl

 

GODZINY OTWARCIA

Restauracja oraz Mini ZOO* czynne 7 dni w tygodniu w godzinach:

Restauracja

Poniedziałek – Piątek  12.00 – 21.00

Sobota – Niedziela  12.00 – 21.00

* Z powodu zaistniałej pandemii Majątek Howieny jest nieczynny do odwołania.

 

Mini ZOO

(od listopada do końca marca wstęp jest bezpłatny ze względu na ograniczoną liczbę zwierząt)

Poniedziałek – Piątek  12.00 – 21.00

Sobota – Niedziela  10.00 – 21.00

*Wstęp do Mini ZOO:

Wstęp do Mini ZOO: dzieci 13 zł/os. (dzieci do 9 lat), dorośli 15 zł/os.

 

Majątek Howieny Anna Mancewicz

Pomigacze 91

18-106 Turośń Kościelna

NIP: 542-257-28-91

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN MAJĄTKU HOWIENY:

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby indywidualne i grupy zorganizowane korzystające z usług Majątku Howieny oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Majątku Howieny.

WEJŚCIE NA TEREN MAJĄTKU HOWIENY OZNACZA PRZYJĘCIE W CAŁOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU DO AKCEPTACJI.

1. Na terenie Majątku Howieny mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.
2. Dzieci i młodzież (biorące udział w wycieczce szkolnej lub będące na terenie w zakresie indywidualnym) mogą przebywać na terenie Majątku
Howieny wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.
3. Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Majątku Howieny. Bezwzględnie zabrania się dotykania urządzeń i
instalacji elektrycznych, mechanicznych i ekspozycji.
4. W trakcie pobytu w Majątku Howieny należy zachować ostrożność przy paleniu papierosów oraz używaniu otwartych źródeł ognia.
5. Zabrania się przechodzenia za ogrodzenia, w których znajdują się zwierzęta.
6. Właściciel Majątku Howieny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby przebywające w Majątku Howieny oraz za mienie tych osób (m.in. za
samochody znajdujące się na parkingu Majątku Howieny).
7. Na terenie Majątku Howieny zakazane jest wszelkie działanie szkodzące przyrodzie.
8. Ze względu na charakter całego obiektu należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach kamiennych i drewnianych
(szczególnie po deszczu), zwracać uwagę na progi i wielkość drzwi w obiektach.
9. W pobliżu zwierząt należy zachować spokój, nie krzyczeć, nie denerwować ich, nie ganiać, nie ciągać za ogon, nie bić, nie podchodzić od tyłu,
ponieważ zwierzęta mogą w samoobronie mogą wyrządzić uszczerbek na zdrowiu. Karmić zwierzęta można tylko za zgodą oraz w obecności osób
pracujących w Majątku Howieny.
10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania odpowiedzialność prawną ponoszą osoby zwiedzające oraz opiekunowie.
11. Zabrania się wstępu na teren Majątku Howieny osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek.
12. Zabrania się wprowadzania na teren Majątku Howieny psów, kotów i innych zwierząt.
13. Należy szanować mienie Majątku Howieny. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i
zniszczenia dokonane na terenie Majątku Howieny, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają
14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zmieniające się warunki atmosferyczne.
15. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób zwiedzających, wynikające z naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu i nie przestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.
16. W restauracji obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim oraz osobom nietrzeźwym.
17. Majątek Howieny nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające ze złego stanu zdrowia zwiedzających oraz za rzeczy pozostawione lub
zgubione na terenie obiektu.
18. Zabronione jest spożywanie własnego alkoholu oraz napojów, deserów i innych artykułów spożywczych na terenie Majątku Howieny.